Registerutdrag och om något är fel

Enligt dataskyddsförordningen har den som är registrerad i ett personregister vissa rättigheter.

Du har rätt att få besked om det behandlas uppgifter om skadeanmälningar som berör dig i vårt register över skadeanmälningar och att i så fall även få en kostnadsfri utskrift av dessa uppgifter.

Om du anser att någon registrerad uppgift är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära rättelse av denna uppgift. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära att uppgifter raderas. Vidare kan du i vissa fall invända mot att dina uppgifter behandlas i skadeanmälningsregistret. En sådan invändning eller en begäran om rättelse kan kombineras med en begäran om att behandlingen av uppgifterna ska begränsas under den tid ärendet utreds. För att vi ska kunna utreda och ta ställning till en invändning eller begäran om rättelse, radering eller begränsning är det önskvärt att du motiverar din begäran.

Ange alltid dina identitetsuppgifter som som namn, personnummer samt folkbokföringsadress i din begäran.

Vår adress och övriga kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakta oss

Du har även rätt att lämna eventuella klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet beträffande behandling av personuppgifter. Datainspektionens kontaktuppgifter finns på adressen www.datainspektionen.se.