Utskrift av registrerade uppgifter

Enligt Personuppgiftslagen kan du en gång per år begära en kostnadsfri utskrift av eventuella registrerade uppgifter om egna skadeanmälningar. Begäran ska innehålla dina personuppgifter som namn, personnummer samt mantalsskrivningsadress och vara undertecknad av den sökande själv.

Begäran om utskrift skickas till:

Skadeanmälningsregister (GSR) AB
Box 24171
104 51 Stockholm