Vilka uppgifter registreras?

För en anmäld skada registreras bara ett minimum av uppgifter. Förutom uppgift om person- eller organisationsnummer registreras vissa uppgifter knutna till den aktuella skadan som exempelvis skadedatum, skadenummer, typ av skada och vilket försäkringsbolag som anmälan gjorts till. I skadan kan försäkringstagaren, skadelidanden eller en berörd part registreras.

Exempelvis kan en registrering visa att en person som har en villaförsäkring har anmält en brandskada en viss dag eller att en person vill ha ersättning från sin reseförsäkring för ett rån eller överfall som han/hon utsatts för ett visst datum.

Om du är användare hos ett företag som är anslutet till GSR kommer vi att använda dina personuppgifter; personnummer, namn och e-postadress, för att kunna identifiera vilka som får tillgång till registret och för att kunna hålla vårt avtal med ditt företag.

Vem får tillgång till uppgifterna?
Tillgången till registret är behörighetsbegränsad. Förutom GSR:s egen personal och uppdragstagare får bara behörig personal och användare hos försäkringsföretag som är anslutet till GSR tillgång till registret. För att kunna logga in i registret används personnummer för identifiering. I praktiken är det bara personal som arbetar med att reglera en anmäld skada som får tillgång till uppgifter i skadeanmälningsregistret. Ett försäkringsföretag får inte med hjälp av registret kontrollera om en kund som vill teckna en ny försäkring har anmält några skador tidigare.

Alla försäkringsföretag som är verksamma i Sverige har möjlighet att delta i registersamarbetet.

Hur länge lagras uppgifterna?
Uppgifter om en skada sparas i registret i cirka tio år. Uppgifter om vilka personer som är behöriga att få tillgång till skadeanmälningsregistret följs upp årligen.