Vilka uppgifter registreras?

För en anmäld skada registreras endast ett fåtal uppgifter. Förutom uppgift om kundens person- eller organisationsnummer registreras vissa uppgifter knutna till den aktuella skadan som exempelvis skadedatum, skadenummer, typ av skada och vilket försäkringsbolag som anmälan gjorts till.

Exempelvis kan en registrering visa att en person som har en villaförsäkring har anmält en brandskada en viss dag eller att en person vill ha ersättning från sin reseförsäkring för ett rån eller överfall som han/hon utsatts för ett visst datum.

Vem får tillgång till uppgifterna?
Bara de på försäkringsbolaget som arbetar med att reglera en anmäld skada får tillgång till tidigare uppgifter i GSR-registret. Ett försäkringsbolag kan inte med hjälp av registret kontrollera om en kund som vill teckna en ny försäkring har anmält några skador tidigare.

Alla försäkringsbolag som är verksamma i Sverige har möjlighet att delta i registersamarbetet.