Kontakta oss

Kontakta Skadeanmälningsregistret (GSR) på följande sätt

Telefon: 08-522 780 00
E-post: gsr@gsr.se

Skadeanmälningsregister (GSR) AB
Box 24171
104 51 Stockholm

Vårt dataskyddsombud kan kontaktas på följande sätt från den 25 maj 2018

E-post: dso@gsr.se

Dataskyddsombud
Skadeanmälningsregister (GSR) AB
Box 24171
105 51 Stockholm

Vill du begära utskrift av registrerade uppgifter?
Läs mer här