Kontakta oss

Kontakta Skadeanmälningsregistret (GSR) på följande sätt

Telefon: 08-522 780 00
E-post: gsr@gsr.se

Skadeanmälningsregister (GSR) AB
Box 24171
104 51 Stockholm

Vill du begära utskrift av registrerade uppgifter?
Läs mer här