Vad är GSR?

Försäkringsbedrägeri är ett stort problem för försäkringsbolagen och därmed alla deras ärliga kunder. Syftet med det gemensamma skadeanmälningsregistret är att förhindra utbetalningar av ersättningar som grundar sig på oriktiga uppgifter.

Skadeanmälningsregistret kan till exempel förhindra utbetalning av ersättning för samma skada från flera försäkringsbolag. Det kan också indikera att en kund har gjort onormalt många anmälningar av liknande slag. Detta kan leda till hjälp att förebygga ytterligare skador. Registret bidrar även till bättre kundservice genom snabbare handläggning av skadeärenden.

När du anmäler en skada till ditt försäkringsbolag kan din skadeanmälan komma att registreras i försäkringsbranschens gemensamma skadeanmälningsregister, GSR. Ditt försäkringsbolag får då information om vilka skadeanmälningar som du tidigare har gjort och som har blivit registrerade. Detta gäller även skadeanmälningar som gjorts till andra försäkringsbolag.

Information i försäkringsvillkoren
Att uppgifter om skadeanmälan kan registreras framgår av försäkringsvillkoren.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för registret är Skadeanmälningsregister (GSR) AB. Registret följer personuppgiftslagen.