Gemensamma skadeanmälningsregistret, GSR

När du anmäler en skada till ditt försäkringsbolag kan din skadeanmälan komma att registreras i försäkringsbranschens gemensamma skadeanmälningsregister, GSR.

Ditt försäkringsbolag får då information om vilka skadeanmälningar som du tidigare har gjort och som har blivit registrerade. Detta gäller även skadeanmälningar som gjorts till andra försäkringsbolag.